Let’s travel together.
Novac je svojevrsna roba za koju se može kupiti svaka druga roba. (Wikipedija) Novac i edukacija.. Kao proces usvajanja novih znanja, vještina i vrijednosti, obrazovanje je temelj za buduće korake u našim životima. Koliko god mukotrpno bilo, čini nas bogatijima na svim životnim
Pročitaj više..
MLM marketing – kako donijeti pravu odluku? Jedini pravi savjet po tom pitanju je da se donese odluka na osnovu kvalitetnih informacija. Da bi donijeli kvalitetnu odluku u mrežnom marketingu potrebno je malo više vremena od jednog sastanka, poslovnog plana ili prezentacije. Ozbiljni,
Pročitaj više..